Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ασφαλιστικός Σύμβουλος . ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ http://nikolaidis.webgarden.com/ http://www.facebook.com/constantinos.nicolaidis

 
 

Οδική Βοήθεια

Ίσως έχετε βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να ατιμετωπίσετε κάποιο τροχαίο ατύχημα, είτε μικρό είτε μεγάλο. Πανικός, αγωνία, άγχος ταλαιπωρία, ένταση, ακόμη και ανασφάλεια συναισθηματική, είναι μερικά μόνο από όσα συμβαίνουν σε ένα ατύχημα.

Αν σας συμβεί καλό είναι να καλέσετε άμεσα εμάς καθώς και την Αστυνομία και ασθενοφόρο (απαραίτητα ιδιαίτερα αν υπάρχει τραυματισμός). Ειδάλως την αστυνομία και την εταιρεία που είστε ασφαλισμένος για την φροντίδα ατυχήματος (η τηλεφωνική γραμμή 24ωρου βάσεως ειδικά στις μη εργάσιμες ώρες και αργίες ). Εκεί ο ειδικός συνεργάτης σας βοηθά στην συμπλήρωση του σχεδιαγράμματος , της φιλικής δήλωσης, της φωτογράφισης των ζημιών  στα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα κλπ.
Αν δεν γίνει τίποτε από όλα αυτά επικοινωνίστε μαζί μας στο γραφείο 210-6400983 ή 210-6400984 για να γίνει η δήλωση ατυχήματος εντός 8 ημερών το αργότερο από την ημέρα του συμβάντος.

Τα ασφαλιστήρια των αυτοκινήτων έχουν υποχρεωτική την κάλυψη της ρυμούλκισης του οχήματος σας, εκτός αν έχετε επιλέξετε την κάλιψη για την ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. η οποία είναι προαιρετική.

Τρία σημαντικά σημεία, που πρέπει να γνωρίζει οπωσδήποτε ο καταναλωτής, είναι τα εξής:

1.Οι υπηρεσίες της οδικής βοήθειας παρέχονται σε είδος και όχι σε χρήμα. Η αποζημίωση σε χρήμα αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα, αν έτσι προβλέπεται στο ασφαλιστήριο ή σε συνθήκες ανωτέρας βίας και μετά από συνεννόηση με την εταιρεία οδικής βοήθειας

2.Πολλές καλύψεις και υποχρεώσεις της εταιρείας οδικής βοήθειας σχετίζονται με την έννοια του «τόπου συνήθους διαμονής» του ασφαλισμένου που κατά τεκμήριο είναι αυτή που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Συνεπώς, τα σωστά και ενημερωμένα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα προλάβουν προβλήματα και διενέξεις κατά την στιγμή που ο ασφαλισμένος θα θελήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της οδικής βοήθειας

3.Όπως κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο οδικής βοήθειας, πέραν των όρων και των καλύψεων, έχει και εξαιρέσεις ή προβλέπει συνθήκες, κατά τις οποίες η εταιρεία οδικής βοήθειας δεν είναι υποχρεωμένη σε παροχή των υπηρεσιών. Συνεπώς, η εξαρχής σωστή ενημέρωση του ασφαλισμένου, αποσοβεί διαπληκτισμούς και προβλήματα την ώρα της ζημιάς
Ως προς την γεωγραφική ισχύ:

Βασικό σημείο διαφοροποίησης των ασφαλιστηρίων, όχι μόνο μεταξύ των εταιρειών, αλλά και μεταξύ προγραμμάτων της ίδιας εταιρείας, μπορεί να είναι η παροχή υπηρεσιών μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας ή και στο εξωτερικό. Πέραν όμως του διαχωρισμού αυτού, χρήζουν λεπτομερέστερων διευκρινίσεων και το αν υφίσταται κάλυψη σε όλη, άνευ εξαιρέσεων, την ελληνική επικράτεια (π.χ. σε όλα τα νησιά παρέχεται η κάλυψη;) και το σε ποιες συγκεκριμένες χώρες υφίσταται κάλυψη (π.χ. αν η κάλυψη παρέχεται για την Ευρώπη, συμπεριλαμβάνονται όλες οι χώρες ή υπάρχουν εξαιρέσεις;)

Η παροχή «βοήθειας», με όποιον τρόπο και αν εκφράζεται, αποτελεί σημαντική ασφαλιστική κάλυψη. Η οδική βοήθεια, η ταξιδιωτική βοήθεια, η ιατρική βοήθεια και η τεχνική βοήθεια, έχουν ως κοινή συνισταμένη την έννοια του επείγοντος και του απρόβλεπτου. Είναι καλύψεις που χρειάζεται ξαφνικά κάποιος, γιατί βρέθηκε σε δύσκολη θέση και τη βοήθεια τη χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς διαδικασίες, μόνο με ένα τηλεφώνημα. Με αυτή την έννοια, αποτελούν απόλυτα χρήσιμες καλύψεις, για κάθε άτομο, ανεξάρτητα από οικονομική, οικογενειακή ή επαγγελματική κατάσταση.

Συνεπώς, για να είναι πραγματικά εξασφαλισμένος ο καταναλωτής τη στιγμή της ανάγκης, πρέπει να ερευνήσει εκ των προτέρων το μέγεθος, την εμπειρία, την εξειδίκευση και την αξιοπιστία των εταιρειών που παρέχουν «καλύψεις βοήθειας». Το συγκριτικό κόστος των ασφαλίστρων πρέπει να αποτελέσει κριτήριο επιλογής, αλλά όχι το πρωταρχικό.

Αντίθετα με άλλες ασφαλιστικές καλύψεις, όπου ο ασφαλισμένος χρειάζεται μεν την ασφαλιστική του εταιρεία κατά την επέλευση του κινδύνου, αλλά έχει την ευχέρεια και την πολυτέλεια του χρόνου, για τις καλύψεις «βοήθειας» δεν υπάρχει τέτοια πολυτέλεια. Όλα κρίνονται στην δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί άμεσα, σε «πραγματικό χρόνο». Αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή της ανάγκης, τότε όλα τα άλλα είναι άχρηστα.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3651
Οδική βοήθεια οχημάτων

Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Οδική βοήθεια οχημάτων είναι η δραστηριότητα
που περιλαμβάνει εργασίες, οι οποίες εκτελούνται σε
περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης οδικού οχήματος που
το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του.
α. Οι εργασίες αυτές είναι οι ακόλουθες:
i) Η επί τόπου επισκευή του οχήματος.
ii) Η μεταφορά του οχήματος, μέχρι τον πλησιέστερο ή
καταλληλότερο τόπο για την επί τόπου επισκευή του.
iii) Η μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευ−
ής οχημάτων επιλογής του ιδιοκτήτη του, καθώς και η
μεταφορά του οδηγού και των επιβατών του οχήματος
μέχρι τον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα μπορέ−
σουν να επιβιβαστούν σε άλλα μέσα κατά την επιλογή
του δικαιούχου της παροχής οδικής βοήθειας, σύμφωνα
με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η επιχείρηση οδικής
βοήθειας και οι οποίες προβλέπονται στη Σύμβαση οδι−
κής βοήθειας.
iν) Η μεταφορά του οχήματος, καθώς και του οδηγού
και των επιβατών του μέχρι την κατοικία τους, το ση−
μείο εκκίνησης ή τον αρχικό προορισμό τους εντός της
Ελλάδας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η
επιχείρηση οδικής βοήθειας.
β. Οδική βοήθεια δύναται να προσφερθεί και στους
σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης που ορίζονται
στην παράγραφο 13 του άρθρου 2 του παρόντος.
γ. Οδική βοήθεια οχημάτων θεωρείται και η παροχή
βοήθειας σε δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα.
2. Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων είναι τα φυ−
σικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, κερδοσκοπικού
ή μη χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στην παροχή
οδικής βοήθειας οχημάτων και λειτουργούν σύμφωνα φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που συμβάλλεται με την επιχείρηση οδικής
βοήθειας στη σύμβαση οδικής βοήθειας.
5. Σύμβαση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι η συμφω−
νία για την παροχή οδικής βοήθειας από την επιχείρηση
προς τον δικαιούχο και αποδεικνύεται με έγγραφο που
εκδίδεται από την επιχείρηση.
6. Ποσό καλύψεως για την παροχή της οδικής βοή−
θειας είναι:
α) Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στην ασφαλιστι−
κή εταιρία για την παροχή της οδικής βοήθειας.
β) Η συνδρομή που καταβάλλεται στις μη ασφαλιστι−
κές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.
γ) Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε επιχείρηση
γερανών δημοσίας χρήσεως για συγκεκριμένη περί−
πτωση και αφορά μόνο την ανέλκυση ή ρυμούλκηση ή
μεταφορά του ακινητοποιηθέντος οχήματος.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εκτός από τις προα−
ναφερόμενες, το εφάπαξ ποσό που τυχόν καταβάλλεται
σε επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων θεωρείται
κόμιστρο και η είσπραξη του απαγορεύεται κατά το
άρθρο 1 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α).
7. Σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης είναι οι κα−
τάλληλα διαμορφωμένοι χώροι, τους οποίους διαθέτουν
οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και στους οποίους επι−
χειρούν την αποκατάσταση της βλάβης με ασφάλεια
και άνετες συνθήκες για τους επιβάτες του βλαβέντος
οχήματος.
8. Συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων είναι η επι−
χείρηση νομαρχιακής δραστηριότητας, η οποία παρέχει
οδική βοήθεια οχημάτων μόνον ως συμβαλλόμενη με
τις λοιπές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις

Όλες οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων:
1. Λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτε−
τραώρου και όλες τις ημέρες του χρόνου στην ηπει−
ρωτική Ελλάδα και στην Εύβοια. Στα υπόλοιπα νησιά,
όπου δραστηριοποιούνται, λειτουργούν τουλάχιστον
από 7:00 έως 23:00 πλην των νήσων Κρήτης, Ρόδου και
Κέρκυρας, καθώς και άλλων νησιών τα οποία μπορεί να
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
2. Παρέχουν άμεση και ποιοτική οδική βοήθεια οχη−
μάτων.
3. Υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένες για αστική
ευθύνη έναντι των δικαιούχων οδικής βοήθειας, ως προς
τις υλικές ζημίες και τις σωματικές βλάβες που τυχόν
προκληθούν κατά την παροχή οδικής βοήθειας.
4. Διαθέτουν τουλάχιστον τα κάτωθι φορτηγά οχή−
ματα, κατά περιοχή, μικτού βάρους άνω των τεσσάρων
(4) τόνων, ειδικοποιημένα (πλατφόρμες, γερανοφόρα)
ως ακολούθως:
α) στο Νομό Αττικής, δεκαοκτώ (18) οχήματα,
β) στο Νομό Θεσσαλονίκης, επτά (7) οχήματα,
γ) σε καθέναν από τους Νομούς Αχαΐας, Λάρισας,
Κορινθίας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Ιωαννίνων, Καβάλας,
Χαλκιδικής, Βοιωτίας και Αιτωλοακαρνανίας, τρία (3)
οχήματα,
δ) σε καθέναν από τους υπόλοιπους νομούς της ηπει−
ρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης, καθώς και στην Εύ−
βοια, δύο (2) οχήματα. Εξαιρούνται οι Νομοί Ευρυτανίας,
Φωκίδας και Γρεβενών, στους οποίους απαιτείται ένα
(1) όχημα,
ε) σε καθένα από τα νησιά Ρόδο, Κέρκυρα, Λέσβο,
Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, δύο (2) οχήματα,
στ) εφόσον οι επιχειρήσεις προβλέπουν στις συμβά−
σεις τους οδική βοήθεια και σε άλλα νησιά πλην των
ως άνω αναφερομένων, ο αριθμός των οχημάτων θα
καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών,
ζ) εκτός των ανωτέρω ελαχίστων υποχρεωτικών οχη−
μάτων, οι επιχειρήσεις δικαιούνται να διαθέτουν απερι−
όριστο αριθμό παντός είδους οχημάτων, που κυκλοφο−
ρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όχημα οδικής βοήθειας θεωρείται και ο γεωργικός ελ−
κυστήρας (τρακτέρ), καθώς και τα ειδικοποιημένα ερπυ−
στριοφόρα οχήματα προς αντιμετώπιση χιονιού, πάγου,
λάσπης, άμμου, κατά τις επιλογές της επιχείρησης.
Τα οχήματα είναι δυνατόν να εξοπλίζονται με μηχανή−
ματα ανέλκυσης, ρυμούλκησης και να φέρουν διάφορα
εργαλεία και ανταλλακτικά πρώτης ανάγκης.
5. Με τα οχήματα οδικής βοήθειας, είναι δυνατή η
μεταφορά του οδηγού και των επιβατών του ακινητο−
ποιηθέντος οχήματος, ανάλογα με τις θέσεις καθήμενων
που διαθέτει το όχημα της επιχείρησης.
6. Όλα τα οχήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
την παροχή της οδικής βοήθειας οχημάτων σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
7. Οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων
έχουν πανελλαδική εμβέλεια.
8. Τα οχήματα οδικής βοήθειας ανήκουν στις επιχει−
ρήσεις κατά πλήρη κυριότητα ή με παρακράτηση της
κυριότητας ή με χρηματοδοτική μίσθωση κατ' εφαρμογή
των ισχυουσών διατάξεων.
9. Χρησιμοποιούν τον ελάχιστο αριθμό οχημάτων που
ορίζεται στην παράγραφο 4, κατανεμημένα σύμφωνα
με την περιοχή δραστηριότητας και να αυξάνουν τον
ελάχιστο αριθμό των οχημάτων τους, ανάλογα με τις
ανάγκες της επιχείρησης, προκειμένου να προσφέρουν
άμεση και ποιοτική βοήθεια.
10. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν τε−
χνικό προσωπικό ως ακολούθως:
α) Έναν τουλάχιστον διευθυντή τεχνικού τμήματος,
μηχανολόγο − μηχανικό, πτυχιούχο ανωτέρας ή ανωτά−
της σχολής, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως
στην έδρα της αυτόνομης ή μικτής επιχείρησης.
β) Στο Νομό Αττικής τουλάχιστον εβδομήντα (70) ερ−
γαζόμενους εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον να
είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών
οδηγών και το υπόλοιπο οδηγών. Σε κάθε ημερήσια
βάρδια θα είναι διαθέσιμοι δεκαοκτώ (18) εργαζόμενοι,
εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον μηχανοτεχνίτες ή
ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί και οι υπόλοιποι οδηγοί για
την εξυπηρέτηση των πελατών ακόμη και κατά την αλ−
λαγή της βάρδιας. Από την ώρα 22:00 έως την 06:00
της επόμενης ημέρας θα είναι διαθέσιμοι τουλάχιστον
οκτώ (8) εργαζόμενοι, εκ των οποίων το 50% τουλάχι−
στον μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί και οι
υπόλοιποι οδηγοί για την εξυπηρέτηση των πελατών
ακόμη και κατά την αλλαγή της βάρδιας.
γ) Στο Νομό Θεσσαλονίκης τουλάχιστον είκοσι επτά
(27) εργαζόμενους εκ των οποίων οι δεκατέσσερις (14)
τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή
ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών. Σε
κάθε ημερήσια βάρδια θα είναι διαθέσιμοι οκτώ (8) ερ−
γαζόμενοι εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον μηχα−
νοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί και οι υπόλοιποι
οδηγοί για την εξυπηρέτηση των πελατών ακόμη και
κατά την αλλαγή της βάρδιας. Από την ώρα 22:00 έως
την 06:00 της επόμενης ημέρας θα είναι διαθέσιμοι
τουλάχιστον τέσσερις (4) εργαζόμενοι εκ των οποίων
το 50% τουλάχιστον μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες
οδηγοί και οι υπόλοιποι οδηγοί για την εξυπηρέτηση
των πελατών ακόμη και κατά την αλλαγή της βάρδι−
ας.
δ) Σε καθέναν από τους Νομούς Αχαΐας, Κορινθίας,
Βοιωτίας, Πιερίας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Αιτωλοακαρνα−
νίας, Ιωαννίνων, Καβάλας και Χαλκιδικής τουλάχιστον
έντεκα (11) εργαζόμενους εκ των οποίων οι έξι (6) του−
λάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλε−
κτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών.
ε) Σε καθέναν από τους υπόλοιπους νομούς της ηπει−
ρωτικής Ελλάδας, της Κρήτης, καθώς και την Εύβοια
τουλάχιστον επτά (7) εργαζόμενους εκ των οποίων οι
τέσσερις (4) τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανο−
τεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι
οδηγών. Εξαιρούνται οι Νομοί Ευρυτανίας, Φωκίδας και
Γρεβενών, όπου ο αριθμός των μηχανοτεχνιτών ή ηλεκ−
τροτεχνιτών οδηγών θα καθοριστεί με απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
στ) Σε καθένα από τα νησιά Ρόδο και Κέρκυρα τουλά−
χιστον επτά (7) εργαζόμενους εκ των οποίων οι τέσσερις
(4) τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή
ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών.
ζ) Σε καθένα από τα νησιά Λέσβο, Ζάκυνθο, Κεφαλο−
νιά τουλάχιστον πέντε (5) εργαζόμενους εκ των οποίων
τρεις (3) τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτε−
χνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι
οδηγών.
η) Στις επιχειρήσεις που προσφέρουν οδική βοήθεια
και σε άλλα νησιά, εκτός των προαναφερομένων, ο αριθ−
μός των μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών
θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
θ) Oι επιχειρήσεις πρέπει να απασχολούν τουλάχι−
στον έναν (1) μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη οδηγό
στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης που
διαθέτουν.
Στα παραπάνω πρόσωπα της παραγράφου αυτής,
μπορούν να συμπεριληφθούν και να προσμετρηθούν
ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, εφόσον
διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα που αναφέρονται στην
επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
11. Οι μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί δύ−
ναται να έχουν οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας
με την επιχείρηση και πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον
τα εξής προσόντα:
α) Άδεια οδήγησης, ανάλογης κατηγορίας, σύμφωνα
με το είδος του οχήματος που οδηγούν.
β) Διετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε
συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτρο−
τεχνίτες αυτοκινήτων.
Σε περίπτωση που διαθέτουν πτυχίο κατώτερης τεχνι−
κής σχολής, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον
ενός (1) έτους.
Σε περίπτωση που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης τεχνι−
κής σχολής δεν απαιτείται προϋπηρεσία.
γ) Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απα−
σχολούμενοι σε επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων
μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί θεωρούνται
μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί ανεξάρτητα
από την προϋπηρεσία που έχουν. Μηχανοτεχνίτες ή
ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί μπορεί να θεωρηθούν και όσοι
έχουν εργαστεί οποτεδήποτε σε εταιρείες του κλάδου
οδικής βοήθειας τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
Όλες οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας υποχρεούνται:
12. Να απασχολούν το ελάχιστο τεχνικό προσωπικό
που ορίζεται στο παρόν άρθρο, κατανεμημένο σύμφωνα
με την περιοχή δραστηριότητας. Το ελάχιστο τεχνι−
κό προσωπικό συνάπτει συμβάσεις πλήρους ή μερικής
απασχόλησης κατά τρόπο, ώστε να μη διαταράσσεται
η συνεχής − επί 24ώρου βάσεως − λειτουργία της επι−
χείρησης.
13. Να λειτουργούν τουλάχιστον έναν (1) Σταθμό παρα−
μονής και μεταφόρτωσης σε κάθε νομό της ηπειρωτικής
Ελλάδας, καθώς και στα νησιά που δραστηριοποιού−
νται.
Οι Σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης πρέπει να
διαθέτουν:
α) ισόγειο χώρο, για γραφείο και αίθουσα αναμο−
νής, εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών
μέτρων,
β) τουλάχιστον ένα (1) WC,
γ) τουλάχιστον μία τηλεφωνική σύνδεση,
δ) ηλεκτρονικό υπολογιστή,
ε) συσκευή ασύρματης επικοινωνίας με τα οχήματα
της οδικής βοήθειας,
ζ) στεγασμένο ισόγειο χώρο εμβαδού τουλάχιστον
τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων με τάφρο επιθεώ−
ρησης ή ανυψωτικό μηχάνημα.
Όσοι σταθμοί λειτουργούν κατά την ψήφιση του παρό−
ντος νόμου και διαθέτουν WC, καθώς και ξεχωριστούς
χώρους αναμονής και χώρο για τον έλεγχο και επι−
σκευή του οχήματος, θεωρούνται σταθμοί παραμονής
και μεταφόρτωσης ανεξάρτητα αν δεν καλύπτουν τα
τετραγωνικά μέτρα, που ορίζονται από τις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι
δυνατή η αύξηση του αριθμού των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων
οδικής βοήθειας άνω των τεσσάρων (4) τόνων, των
μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και των
σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αυξάνουν το ελά−
χιστο υποχρεωτικό τεχνικό προσωπικό και τα μέσα,
ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να προσφέρουν πάντοτε
άμεση και ποιοτική οδική βοήθεια.
15. Οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να παρέχουν
την οδική βοήθεια σε είδος ή και σε χρήμα, ενώ οι μη
ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας μόνο σε
είδος.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3651 Οδική βοήθεια οχημάτων

Created Wed 06 Apr 2011 07:41:27 PM EEST | Last change Wed 06 Apr 2011 07:44:49 PM EEST
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one