Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ασφαλιστικός Σύμβουλος . ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ http://nikolaidis.webgarden.com/ http://www.facebook.com/constantinos.nicolaidis

 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Tι ασφαλίζεται υποχρεωτικά
Σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις, ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας, τουλάχιστον για τον κίνδυνο φωτιάς.
Επισημαίνουμε ότι, οι σχετικές διατάξεις αναφέρονται σε ασφάλιση που θα καλύπτει την πραγματική αξία των κοινόχρηστων χώρων, έτσι ώστε σε περίπτωση ζημιάς, η αποκατάσταση να γίνεται εξ' ολοκλήρου από την ασφαλιστική εταιρία και όχι από τους συνιδιοκτήτες.
Η μη τήρηση των διατάξεων αυτών, μπορεί να επιφέρει στον εκάστοτε διαχειριστή ποινικές και αστικές ευθύνες, έναντι κάθε ενδιαφερόμενου.
Μετριασμός των ευθυνών και μεταφορά τους στους συνιδιοκτήτες, θα μπορούσε να εννοηθεί αν υπήρχε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα απέρριπτε πρόταση του διαχειριστή για σωστή ασφάλιση, κάτι που στην πράξη δεν εφαρμόζεται από άγνοια ή αδιαφορία.

Tι ασφαλίζεται προαιρετικά

Ένα ασφαλιστήριο μπορεί να καλύπτει μόνο κινδύνους φωτιάς - έκρηξης - κεραυνού (που αποτελούν τη βάση της ασφάλισης) ή να επεκτείνεται σε κινδύνους όπως:
-Ζημιές από καπνό ή πυροσβεστική
-Φωτιά προερχόμενη από δάσος ή συστάδες δέντρων
-Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες και πολιτικές ταραχές
-Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι
-Ζημιές από σεισμό
-Ζημιές από θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού κ.λ.π.
-Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος και πτώση αεροσκαφών
-Ζημιές από πτώση δέντρων, στήλων κ.λ.π.
-Ζημιές από βραχυκύκλωμα
-Ζημιές από έκρηξη στον ίδιο το λέβητα
-Ζημιές στον κεντρικό ηλιακό θερμοσίφωνα ή στην κεντρική δορυφορική κεραία, από καλυπτόμενους κινδύνους
-Θραύση υαλοπινάκων κεντρικής εισόδου και κλιμακοστασίου
-Αστική ευθύνη τρίτων από μετάδοση φωτιάς ή νερών
-Κάλυψη εξόδων εκκαθάρισης εδάφους 
-Κάλυψη σε αξία καινούργιου


Ποιοι χώροι ασφαλίζονται
Με ένα ασφαλιστήριο καλύπτονται όλα όσα από τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και το καταστατικό, θεωρούνται κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. κλιμακοστάσιο, είσοδος, ανελκυστήρας, λεβητοστάσιο, μαρκίζες, κεντρικές κολόνες, ταράτσα κ.λ.π.)

Ασφαλίζονται οι κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι όπως αυτοί ορίζονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της πολυκατοικίας

Πως υπολογίζεται η ασφαλίσιμη αξία
Ο υπολογισμός της ασφαλίσιμης αξίας γίνεται με βάση την κατασκευή, την παλαιότητα και την επιφάνεια της πολυκατοικίας σε τετραγωνικά μέτρα. Κατά προσέγγιση σε κάθε διαμέρισμα αντιστοιχούν κοινόχρηστοι χώροι ασφαλίσιμης αξίας 15.000 ευρώ.

Μία πρόχειρη εκτίμηση των χώρων αυτών είναι 30% επί του συνόλου των τ.μ. των διαμερισμάτων. Π.χ. μία πολυκατοικία με 5 οροφοδιαμερίσματα των 100τ.μ. έκαστο, θα έχει 150τ.μ. τέτοιους χώρους. Δηλαδή 150τ.μ. * 700ευρώ (περίπου κόστος ανακατασκευής κοινόχρηστων χώρων) = 105.000ευρώ.
Αυτό βέβαια είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα, γιατί η κάθε οικοδομή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
 


Πως υπολογίζονται τα ασφάλιστρα
Το ποσό των ασφαλίστρων (των χρημάτων που θα πληρωθούν στην ασφαλιστική εταιρία), εξαρτάται από την επιλογή ή το πακέτο των καλύψεων και ασφαλίσιμη αξία. Ενδεικτικά, ένα ικανοποιητικό πακέτο καλύψεων μπορεί να κοστίσει το χρόνο από 10 μέχρι 20 ευρώ, επί τον αριθμό των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.

Κίνδυνοι και καλύψεις νομικής φύσεως
Ο εκάστοτε διαχειριστής φέρει αστική ευθύνη, σε περίπτωση σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών που θα υποστούν τρίτοι, τόσο μέσα στο χώρο της πολυκατοικίας όσο και στον περίγυρο της.
Η κάλυψη των κινδύνων αυτών μπορεί να γίνει ή με αυτόνομο ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης ή μέσα στα πλαίσια πακέτου και άλλων καλύψεων.
Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του διαχειριστή με ασφαλιστήριο Νομικής Προστασίας, το οποίο καλύπτει τόσο θέματα ποινικής ή αστικής δίωξης όσο και νομικά θέματα που προκύπτουν από και προς τις διάφορες αρχές και τους γείτονες ή μέσα στα πλαίσια της συγκατοίκησης.

ΝΟΜΟΣ 3741/1929

"Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους

Αυτός ο νόμος λέει τι προβλέπεται σε περίπτωση που καταστραφεί το κτίριο και κάποιοι από τους ιδιοκτήτες δεν έχουν τα απαραίτητα χρήματα για να ανεγείρουν την οικοδομή (κοινόχρησους + κοινόκτητους), τότε υποχρεούται να εκχωρήσει τα χιλιοστά του στους υπόλοιπους.

ΝΟΜΟΣ 3741/1929
"Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"


ΑΡΘΡΟ 1
(Γενικά)
(Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).
1. Αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ' ορόφους ή μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος.
2. Όροφοι θεωρούνται και τα υπόγεια ως και τα αμέσως υπό την στέγην δωμάτια.

ΑΡΘΡΟ 2
(Κοινόκτητα μέρη οικοδομής)
1. Αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία, επί του εδάφους, των θεμελίων, των πρωτοτοίχων, της στέγης, των καπνοδόχων, των αυλών, φρεάτων, ανελκυστήρων, βόθρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως, και παντός άλλου πράγματος χρησιμεύοντος πρός κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν.
2. Αι ισχύουσαι γενικαί περί μεσοτοιχίας διατάξεις εφαρμόζονται και εις τους κοινούς μεταξύ των διαμερισμάτων του αυτού ορόφου τοίχους.
3. Αγωγή πρός διαίρεσιν των αδιαιρέτων ως άνω πραγμάτων επιτρέπεται μόνον μετά πλήρη καταστροφήν του οικοδομήματος ή κατά τα 3/4 της αξίας αυτού.

ΝΟΜΟΣ 3741/1929

"Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους

Αυτός ο νόμος λέει τι προβλέπεται σε περίπτωση που καταστραφεί το κτίριο και κάποιοι από τους ιδιοκτήτες δεν έχουν τα απαραίτητα χρήματα για να ανεγείρουν την οικοδομή (κοινόχρησους + κοινόκτητους), τότε υποχρεούται να εκχωρήσει τα χιλιοστά του στους υπόλοιπους.

ΝΟΜΟΣ 3741/1929
"Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"


ΑΡΘΡΟ 1
(Γενικά)
(Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).
1. Αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ' ορόφους ή μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος.
2. Όροφοι θεωρούνται και τα υπόγεια ως και τα αμέσως υπό την στέγην δωμάτια.

ΑΡΘΡΟ 2
(Κοινόκτητα μέρη οικοδομής)
1. Αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία, επί του εδάφους, των θεμελίων, των πρωτοτοίχων, της στέγης, των καπνοδόχων, των αυλών, φρεάτων, ανελκυστήρων, βόθρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως, και παντός άλλου πράγματος χρησιμεύοντος πρός κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν.
2. Αι ισχύουσαι γενικαί περί μεσοτοιχίας διατάξεις εφαρμόζονται και εις τους κοινούς μεταξύ των διαμερισμάτων του αυτού ορόφου τοίχους.
3. Αγωγή πρός διαίρεσιν των αδιαιρέτων ως άνω πραγμάτων επιτρέπεται μόνον μετά πλήρη καταστροφήν του οικοδομήματος ή κατά τα 3/4 της αξίας αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3
(Δικαιώματα συνιδιοκτήτη)
1. Ο ιδιοκτήτης εκάστου ορόφου ή μέρους αυτού έχει πάντα τα εις τον κύριον ανήκοντα δικαιώματα, εφ όσον η άσκησις αυτών δεν παραβλάπτει την χρήσιν των άλλων ιδιοκτητών ή δεν μειοί την ασφάλειαν αυτών ή του οικοδομήματος.
2. Υπό τους αυτούς όρους δύναται να επιχειρήση μεταβολάς ή προσθήκας επί των αδιαιρέτως κοινών μερών του οικοδομήματος.

ΑΡΘΡΟ 4
(Κανονισμός, Γεν. Συνελεύσεις, Διαχειριστής)
1. Επιτρέπεται εις τους συνιδιοκτήτας ίνα δι' ιδιαιτέρας συμφωνίας, εις ήν είναι απαραίτητος η κοινή πάντων συναίνεσις, κανονίσωσι τα της συνιδιοκτησίας δικαιώματα και υποχρεώσεις, να καθορίσωσι γενικάς συνελεύσεις και να δώσωσιν εις καθωρισμένην πλειοψηφίαν, δυναμένην να μεταβληθή αναλόγως της σοβαρότητος των ληφθησομένων αποφάσεων, το δικαίωμα να λαμβάνη εν τω κοινώ συμφέροντι πάσαν απόφασιν σχετικήν με την συντήρησιν, βελτίωσιν και χρήσιν των κοινών μερών της οικίας.
2. Οι συνιδιοκτήται δύνανται, εν ελλείψει παντός κανονισμού κατά τα ανωτέρω, και δια παμψηφίας να ορίσωσιν ένα διαχειριστήν παρέχοντες αυτώ δικαιώματα διαχειρίσεως τα πλέον εκτεταμένα, συμπεριλαμβανομένων των της εκτελέσεως των εργασιών της συντηρήσεως, της κατανομής των δαπανών και βαρών και της επ� ονόματι του επί δικαστηρίων παραστάσεως είτε ως εναγομένου είτε ως ενάγοντος.
3. Εάν δεν υπάρχη αντίθετος συμφωνία, ο διαχειριστής δεν δύναται ν� απολυθή ειμή δια πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, συνερχομένων εις Γενικήν Συνέλευσιν και εχόντων αριθμόν ψήφων ανάλογον πρός την αξίαν των επί των αδιαιρέτων μερών του ακινήτου δικαιωμάτων των, πλην αν ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών ήθελε κρίνει κατά την διαδικασίαν του άρθρου 11 ότι ο διαχειριστής είναι υπαίτιος απιστίας ή βαρύτητας αμελείας.

ΑΡΘΡΟ 5
(Ρύθμιση σχέσεων συνιδιοκτητών)
Εν ελλείψει πάσης μεταξύ των συνιδιοκτητών συμφωνίας ως πρός τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτών περί των κοινών πραγμάτων, κρατούσι τα εξής:
α. Έκαστος των συνιδιοκτητών δικαιούται να ποιήται απόλυτον χρήσιν των κοινών πραγμάτων, και να προβαίνη εις την επισκευήν και ανανέωσιν αυτών, υπό τον όρον να μη βλάπτη τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών μηδέ να μεταβάλλη τον συνήθη προορισμόν αυτών.
β. Έκαστος των συνιδιοκτητών υποχρεούται να συνεισφέρη εις τα κοινά βάρη επί τη βάσει της αξίας του ορόφου ή διαμερίσματος ου είναι κύριος.
γ. Κοινά βάρη θεωρούνται η συντήρησις και επισκευή των εν άρθρ. 2 παρ. 1 του παρόντος μερών του ακινήτου, εφ� ων καθορίζεται αναγκαστική μεταξύ των κατ' ιδίαν συνιδιοκτητών συνιδιοκτησία και οι παντός είδους φόροι οι βαρύνοντες την κοινήν οικοδομήν.

ΑΡΘΡΟ 6
(Κατασκευές, συντήρηση κτιρίου)
1. Ο ιδιοκτήτης εκάστου ορόφου ή μέρους αυτού κατασκευάζει ή διατηρεί ιδία δαπάνη το πάτωμα εφ ου βαίνει, τας ανηκούσας ιδιαιτέρως εις εκάστην ιδιοκτησίαν θύρας, τους θόλους, τα δωμάτια και τας οροφάς των δωματίων αυτού.
2. Αι κλίμακες και οι κυρίως διάδρομοι, κατασκευάζονται και συντηρούνται δαπάνη των ιδιοκτητών των ορόφων εις ους χρησιμεύει κατά λόγον της αξίας εκάστου.

ΑΡΘΡΟ 7
(Δώματα)
1. Επί των ηλιακών δωμάτων (ηλιακωτών) εφαρμόζεται ό,τι και επί της στέγης.
2. Εάν ταύτα δεν ανήκουσιν εις την χρήσιν πάντων των ιδιοκτητών, οι έχοντες την χρήσιν ενός ή πλειόνων τοιούτων καταβάλλουσι το 1/2 της προς επισκευήν δαπάνης, του ετέρου ημίσεος καταβαλλομένου παρ' αυτών και των λοιπών ιδιοκτητών κατά την εις το προηγούμενον άρθρον αναλογίαν, πλήν αν υπάρχη αντίθετος συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 8
(Επέκταση οικοδομής)
1. Το δικαίωμα της επεκτάσεως της οικοδομής είτε πρός τα άνω δια προσθήκης νέου ορόφου, είτε πρός τα κάτω δι' ανορύξεως υπογείου, ανήκει από κοινού εις πάντας τους συνιδιοκτητας του εδάφους,οίτινες δύνανται κατόπιν κοινής αυτών εγγράφου συμφωνίας να προβώσιν εις την εκτέλεσιν των ως ανωτέρω εργασιώ. Ως επέκτασις δεν θεωρείται η τοποθέτησις σκιάδος καλυπτούσης το ηλιακόν δώμα (ηλιακωτόν).
2. Εν περίπτωσει αδυναμίας ή αδικαιολογήτου δυστροπίας ενός η πλειόνων, συνιδιοκτητών δύναται ο εις ή οι λοιποί να προβώσι δι� ιδίων εξόδων εις την τοιαύτην επέκτασιν, οπότε η νέα προσθήκη θ� ανήκη αποκλειστικώς εις τους οικοδομήσαντας, υποχρεουμένους να καταβάλωσι πρός τον αρνούμενον συνιδιοκτήτην πρό πάσης ενεργείας της εργασίας το εις αυτόν αναλογούν μέρος της αξίας της συνιδιοκτησίας του.
3. Η ανωτέρω αναφερομένη αδυναμία ή αδικαιολόγητος δυστροπία δέον να βεβαιούται δι� αμετακλήτου αποφάσεως εκδιδομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, νομίμως μεταγραφομένης εις το περιθώριον της μεταγραφής του τίτλου της ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 9
(Καταστροφή οικοδομής)
1. Εάν η οικοδομή καταστραφή ολοσχερώς ή κατά τα 3/4 της αξίας της, η διά του παρόντος θεσπιζομένη αναγκαστική συνιδιοκτησία παύει.
2. Εν περιπτώσει καταστροφής ήσσονος σπουδαιότητος, έκαστος των συνιδιοκτητών, εκτός εναντίας συμφωνίας, είναι υπόχρεως να συνεισφέρη εις την ανοικοδόμησιν των κοινών πραγμάτων κατ αναλογίαν των επ αυτών δικαιωμάτων του, αι δε αποζημιώσεις αι εκ της τυχόν υπαρχούσης ασφαλείας, αι ανήκουσαι εις τα βλαβέντα πράγματα, δαπανώνται δια την ανοικοδόμησιν, εκτός άν επ' αυτών έχουσι δικαίωμα δανεισταί.
3. Εάν εις ή πλείονες των ιδιοκτητών δεν δύνανται ή δεν θέλουσι να συμμετάσχωσιν εις την ανοικοδόμησιν, υποχρεούνται να εκχωρήσωσι, μετά διάγνωσιν πραγματογνωμόνων, το σύνολον των δικαιωμάτων των εις τους άλλους συνιδιοκτήτας ή εις εκείνους εξ αυτών οίτινες ήθελον το ζητήσει.
4. Εάν ουδείς των συνιδιοκτητών θέλη να ανοικοδομήση το ακίνητον εκποιείται και το αντίτιμον ως και το εξ ασφαλείας εισπραχθέν ποσόν καταμερίζεται μεταξύ των ιδιοκτητών κατ αναλογίαν της αξίας της εις έκαστον ανηκούσης μερίδος επί των αδιαιρέτων τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 10
(Εμπράγματα δικαιώματα επί κοινών πραγμάτων)
1. Η πώλησις, εκχώρησις, υποθήκευσις ή κατάσχεσις ενός ορόφου ή μέρους τούτο επεκτείνεται αυτοδικαίως και εις το ανάλογον μερίδιον των κοινών πραγμάτων των παρομαρτούντων αυτώ.
2. Δύναται να εγγραφή υποθήκη επί μέρους οικοδομήματος ου η οικοδόμησις μελετάται απλώς, υπό τον όρο όπως εγγραφή τοιαύτη και επί του αναλόγου τμήματος του εφ' ου ή οικοδομή θα ανεγερθή εδάφους.

ΑΡΘΡΟ 11
(Καταργήθηκε από το άρ. 33 Εισ. Νόμου Κώδικος Πολιτ. Δικον)

ΑΡΘΡΟ 12
(Προσφυγικά)
Προκειμένου περί ακινήτων πωληθέντων κατ ορόφους εις πρόσφυγας παρά του Δημοσίου ή της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, ο εν τω παρόντι Νόμω όρος "αξία οικοδομών" έχει την έννοιαν της αξίας αυτών κατά την προς πρόσφυγας πώλησιν.

ΑΡΘΡΟ 13
(Τύπος συμβάσεων, μεταγραφή)
1. Πάσα σύμβασις κανονίζουσα ή μεταβάλλουσα τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών γίνεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου και καταχωρίζεται εις το βιβλίον μεταγραφών.
2. Η καταχώρησις γίνεται εις το περιθώριον των μεταγραφών του τίτλου της ιδιοκτησίας.
3. Περιορισμοί της κυριότητας απορρέοντες εκ της τοιαύτης συμβάσεως έχουσι χαρακτήρα δουλείας.

ΑΡΘΡΟ 14
(Τρόπος σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας)
Η δια του παρόντος αναγνωριζομένη κατ' ορόφους ή διαμερίσματα τούτων διηρημένη ιδιοκτησία, χωρεί μόνον εφ' όσον υπάρξη περί αυτής ρητή συμφωνία ή πράξις τελευταίας βουλήσεως.

ΑΡΘΡΟ 15
(Καταργούμενες διατάξεις)
Καταργούνται αι διατάξεις του άρθρ. 544 του Ιονίου Αστικού Κώδικος, των άρθρων 342-344 του Κρητικού Αστικού Κώδικος, του άρθρ. 596 του Σαμιακού Κώδικος, του από 19 Μαρτ. 1927 Ν.Δ/τος, ως και πάσα άλλη διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον.

ΑΡΘΡΟ 16
(Έναρξη ισχύος)
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεώς του.
Ο παρών Νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one