Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ασφαλιστικός Σύμβουλος . ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ http://nikolaidis.webgarden.com/ http://www.facebook.com/constantinos.nicolaidis

 
 

ΙΑΤΡΩΝ

· Καλύπτεται η Αστική ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου του ιατρείου.
· Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του ιατρικού επαγγέλματος για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του.

Οι αγωγές και μηνύσεις κατά των ιατρών γίνονται από ασθενείς ή από συγγενείς των που ισχυρίζονται ότι οι ιατροί έκαναν λάθος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Ιατρικό σφάλμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η παράβαση από τον ιατρό των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και εμπειρίας, η μη καταβολή της απαιτούμενης επιμέλειας που οφείλει να επιδείξει, και που η παράλειψή του αυτή προκάλεσε ζημία στον ασθενή με αποτέλεσμα την δημιουργία σωματικής βλάβης ή και τον θάνατό του.
Πρόκειται για τη συμπεριφορά του γιατρού που αξιολογείται σαν υπολειπόμενη της επιβαλλόμενης στο επάγγελμά του και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιμέλειας, κατά κανόνα επειδή ο γιατρός δεν τηρεί το επαγγελματικό του standard ή επειδή παραβιάζει τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης (leges artis).

Για την ευθύνη των ιατρών ισχύουν:
1.Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας Ν. 3418/2005
2.Oi γενικές διατάξεις του Ν. 2251/1994 όπου εντάσσεται γενικώς η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες επαγγελματία.
Ο ιατρός και ο ασθενής σχετίζονται με μία ιδιότυπη σύμβαση γραπτή ή προφορική, ρητά ή σιωπηρά, που απ'αυτή δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τους δυο. Εάν ο ασθενής αναρρώσει, τότε ο ιατρός εκπλήρωσε το έργο του απέναντι στον ασθενή κι ο ασθενής είναι πλέον υποχρεωμένος να του καταβάλλει την αμοιβή του. Εάν όμως ο ιατρός δεν παράσχει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του τότε είναι πολύ πιθανό ο ασθενής να υποστεί κάποια σωματική βλάβη ή ακόμα και να αποβιώσει, οπότε μπορεί να κατηγορηθεί για κάποια μορφή ευθύνης.
Υπάρχουν τρείς μορφές ευθύνες ιατρού:
1.Πειθαρχική ευθύνη: για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.
2.Αστική ευθύνη: απέναντι στον ασθενή, όταν ο ιατρός προκαλεί σε αυτόν ζημιά κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, οπότε και γεννάται υποχρέωση αποζημίωσης.
3.Ποινική ευθύνη: για προσβολή εννόμων αγαθών του ασθενή ( π.χ. πρόκληση σωματικής βλάβης ή θανάτου) οπότε τιμωρείται ο ιατρός με ποινές που συνεπάγονται με στιγματισμό του ιατρού στον κοινωνικό χώρο.
Ο ασθενής που θεωρεί ότι έχει υποστεί κάποια βλάβη λόγω ιατρικού σφάλματος συνήθως προσφεύγει τόσο στην αστική όσο και στη ποινική δικαιοσύνη, προκειμένου να ζητήσει αντίστοιχα και αποζημίωση και ποινική καταδίκη του ιατρού.
Σε όλες τις περιπτώσεις η ύπαρξη ευθύνης του ιατρού απέναντι στο ασθενή αναζητείται με βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, τις οποίες ένα Δικαστήριο θα εξετάσει προκειμένου να διαπιστώσει εάν ένας ιατρός ευθύνεται ή όχι για κάποια βλάβη που προκλήθηκε σε κάποιον ασθενή.
Αυτό που θα εξεταστεί είναι:
1.Το αν ο ιατρός προέβη σε όλες τις αναγκαίες πράξεις κατά τη διάγνωση και τη θεραπεία ή την εγχείρηση ενός ασθενούς, δηλ. εάν ο ιατρός ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης (lege artis).
2.Εάν ο ιατρός επέδειξε σύνεση και επιμέλεια στο καθήκον του.
3.Εάν σαν θεράπων ιατρός προέβει σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες που μπορούν να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς ή στη διατήρηση της ζωής του (άρθρο 15ΠΚ).
4.Το καθήκον αληθείας προς τον ασθενή. Ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για την πραγματική κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές από την εκτέλεση της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης (Ν. 3418/2005, άρθρο 11).
5.Η συναίνεση του ασθενούς. Η συναίνεση σχετίζεται άμεσα με την υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς. και εάν ο ιατρός παραλείψει να αναφέρει κάποια πράγματα στον ασθενή η συναίνεσή του θα είναι άκυρη ως προϊόν πλάνης. Μόνο εάν κριθεί ότι είναι προς όφελος του ασθενούς και ιατρικά ενδεδειγμένο μπορεί ο ιατρός να αποκρύψει την αλήθεια από τον ασθενή ή να περιορίσει την έκταση της ενημέρωσής του.
6.Θα πρέπει οι ενέργειες ή παραλείψεις του ιατρού να συνδέονται αιτιωδώς με την βλάβη ή το θάνατο του ασθενούς, δηλ. πρέπει οι πράξεις ή παραλείψεις αυτές να οδήγησαν στο αποτέλεσμα και όχι κάποιος τρίτος παράγοντας, όπως π.χ. μία λοίμωξη
7.Ο ιατρός μπορεί να θεωρηθεί ότι υπέχει ευθύνη εάν λειτούργησε κατά παράβαση των υποχρεώσεών του και το γεγονός αυτό να οδήγησε στη σωματική βλάβη ή τον θάνατο του ασθενούς.
Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι η συμβατική ευθύνη του ιατρού δεν είναι ευθύνη εκ του αποτελέσματος, καθώς περιεχόμενο των υποχρεώσεών του είναι η προσπάθεια επίτευξης ενός θετικού αποτελέσματος και όχι τελικά η επίτευξή του. Δηλαδή, αυτό που θα κριθεί επίσης δεν είναι το εάν τελικά ο ασθενής ανάρρωσε από την όποια ασθένειά του, αλλά το εάν η εγχείρηση πέτυχε… Ακόμα κι αν ο ασθενής απεβίωσε…
Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/05)
Άρθρο 11
Υποχρέωση ενημέρωσης
1. Ο ιατρός έχει καθήκον αληθείας προς τον ασθενή. Οφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για την πραγματική κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων και συνεπειών της κατάστασής του και να προχωρεί, ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων. 2. Ο ιατρός σέβεται την επιθυμία των ατόμων τα οποία επιλέγουν να μην ενημερωθούν. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ασθενής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ιατρό να ενημερώσει αποκλειστικά άλλο ή άλλα πρόσωπα, που ο ίδιος θα υποδείξει, για την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες ή και τους κινδύνους από την εκτέλεσή της, καθώς και για το βαθμό πιθανολόγησής τους.
Άρθρο 12
Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή
1. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή.
2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή είναι οι ακόλουθες:
α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.
γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη.
δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ: Ασφαλιστική κάλυψη νόμιμων ευθυνών ως συνέπεια αμελούς πράξης, παραλείψεων ή σφάλματος από εργασίες διάγνωσης, παρακολούθησης, επέμβασης, χορήγησης σκευασμάτων κ.λ.π.
Οι ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης καλύπτουν τους ασφαλισμένους ιατρούς για τις οικονομικές (αστικές) ευθύνες τους προς τρίτα πρόσωπα, που προκύπτουν από λάθη ή παραλείψεις τους που συνιστούν αδικοπραξία, όπως ορίζεται από τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα. Αποζημιώνονται οι παθόντες τρίτοι για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που τους προξένησε ο ασφαλισμένος ιατρός με άδικες πράξεις ή παραλείψεις του, που οφείλονται σε αμέλεια.
*Πράξεις που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ασφαλισμένου ιατρού δεν καλύπτονται από καμία ασφάλιση.
Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του ιατρού έναντι τρίτων για απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλειά του και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του επαγγέλματός του.
Δίνεται κάλυψη για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε πελάτες του ιατρού από την λειτουργία του χώρου του ιδιωτικού του ιατρείου και για τα οποία φέρει ευθύνη. Επίσης καλύπτονται δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα στα Αστικά Δικαστήρια εντός των ορίων κάλυψης και στα Ποινικά Δικαστήρια.
Καλύπτεται η ευθύνη του ιατρού από αμέλεια, ιατρικό λάθος, λανθασμένη συνταγή ή γενικότερα malpractice που θα επιφέρει σωματικές βλάβες ή ψυχική οδύνη σε τρίτους.
Τα ασφαλιστήρια επεκτείνονται και καλύπτουν και την ευθύνη του γιατρού για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από ατυχήματα στο χώρο του ιατρείου, καθώς και την ευθύνη του βοηθητικού προσωπικού που τυχόν απασχολεί ο γιατρός. Αποζημιώνουν επίσης και τις αμοιβές δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα σε περίπτωση που η υπόθεση φτάσει στη νομική διαδικασία.
Η κάλυψη παρέχεται με τη μορφή ενός ανωτάτου ορίου ανά άτομο, ενός ανωτάτου ορίου ανά περιστατικό ( περισσότερα του ενός άτομα) και του ετήσιου ανωτάτου ορίου κάλυψης από την ασφαλιστική εταιρία. Το κόστος της κάλυψης διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος των ορίων αυτών καθώς και με την ειδικότητα του ιατρού. Ο κύριος διαχωρισμός των ειδικοτήτων είναι σε επεμβατικούς και μη επεμβατικούς ιατρούς
Τι καλύπτει:
1.Την αστική ευθύνη του ιατρού προς τρίτους κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητος για περιπτώσεις που θα προκαλέσουν σωματική βλάβη ή και απώλεια ζωής λόγω πράξεως ή παραλείψεως του ασφαλισμένου ιατρού από αμέλεια.
2.Την αστική ευθύνη του ιατρού για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε τρίτους στον επαγγελματικό του χώρο (ιδιωτικό ιατρείο)
3.Δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων

Αντικείμενο ασφάλισης: Καλύπτεται η Aστική Eυθύνη του Aσφαλισμένου για Σωματικές Βλάβες (ασθένεια, πάθηση, τραυματισμό ή Θάνατο) περιλαμβανομένης της Hθικής Bλάβης και Ψυχικής Οδύνης που θα προξενηθούν σε Τρίτους από Αδικοπραξία (ως ορίζεται στα άρθρα 914 και επόμενα του Αστικού Κώδικα) που συνίσταται σε αμελή πράξη ή παράλειψη του ασφαλισμένου ή των προστηθέντων του και που τελέσθηκε κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων ή ασχολιών τους.
Ασφαλιζόμενος : Είναι ο επιστήμονας ιατρός, οποιασδήποτε ειδικότητας, που έχει τη νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Τρίτοι: Οι πελάτες του ασφαλιζόμενου ιατρού, καθώς και οι συνοδοί τους.
Καλύψεις:
α. Οι σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από λάθος του ασφαλιζόμενου στη διάγνωση, την υπόδειξη ή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, τη χειρουργική επέμβαση, τη νάρκωση, καθώς και στην έκδοση συνταγών.
β. Οι υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν στους πελάτες του ασφαλιζόμενου ή στους συνοδούς τους από τη στιγμή της εισόδου τους στο ιατρείο του και μέχρι την έξοδό τους από αυτό.
Ο ασφαλισμένος ιατρός καλύπτεται μόνο για ό,τι αφορά την ειδικότητά του, εκτός αν χρειαστεί να βοηθήσει σε έκτακτα περιστατικά ή επείγουσες περιπτώσεις.
Επίσης, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος απουσιάζει από το ιατρείο του για εκπαιδευτικό ταξίδι, άδεια ή λόγω ασθενείας του, η κάλυψη του ασφαλιστηρίου επεκτείνεται και στο ιατρό της ίδιας ειδικότητας που τον αντικαθιστά.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one