Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ασφαλιστικός Σύμβουλος . ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ http://nikolaidis.webgarden.com/ http://www.facebook.com/constantinos.nicolaidis

 
 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

H ασφάλιση ευθυνών προς τρίτους αποτελεί ασφαλιστική κάλυψη ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις

Η έννοια της ασφάλισης της γενικής αστικής ευθύνης από τη λειτουργία επαγγελματικού χώρου θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητή στον επαγγελματία, στον έμπορο και στον επιχειρηματία, Ιατρό, φαρμακοποιό...κλπ ώστε να συμφωνήσει με τη χρησιμότητά της και, στη συνέχεια, να την αναζητήσει.

Μέχρι σήμερα, η κάλυψη αυτή μάλλον προσφέρεται παρά ζητείται. Ο καταναλωτής είναι συνηθισμένος να αναζητά ασφάλιση γι' αυτό που βλέπει, αυτό που κατέχει και, πολύ λιγότερο, για τον άγνωστο κίνδυνο που ίσως τον φέρει σε δύσκολη θέση. Νοιώθει, σε ένα βαθμό βέβαια, την ανάγκη να ασφαλίσει το κτίριο, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και, σχεδόν καθόλου, την ανάγκη να ασφαλίσει τις τυχόν ευθύνες του προς τρίτους, από μια κακιά στιγμή. Ουσιαστικά, συμπεριφέρεται, εγωιστικά, θέλει να προστατεύσει την περιουσία του, τη δουλειά του, τις τρέχουσες υποχρεώσεις του, αλλά δεν τον απασχολεί, άμεσα, να προστατεύσει τον τρίτο, που ίσως υποστεί ζημιά, από δική του υπαιτιότητα.

Κι όμως, η μεγάλη καταστροφή ενός επαγγελματικού ή επιχειρηματικού βίου μπορεί να προέλθει από τις κάθε είδους αστικές ευθύνες που δημιουργούνται από την άσκηση του επαγγέλματος και της επιχειρηματικότητας. Ο λόγος είναι σχετικά απλός, αλλά μακρινός, μη απτός, για τους περισσότερους. Συγκεκριμένα, ενώ η ζημιά, η καταστροφή των κτιρίων και των εγκαταστάσεων αποτιμάται σε ένα συγκεκριμένο και, εκ των προτέρων, γνωστό μέγεθος αξίας, οι απαιτήσεις που μπορεί να εγερθούν κατά του επαγγελματία ή επιχειρηματία, λόγω αστικών ευθυνών του, είναι ένα άγνωστο και, μη εξαρτώμενο από τον ίδιο, μέγεθος.
Η ασφάλιση, βέβαια, δε σημαίνει και απεριόριστη κάλυψη απαιτήσεων από την ασφαλιστική εταιρεία. Πάντοτε ορίζεται ένα ανώτατο κεφάλαιο ευθύνης, για το οποίο είναι καλυμμένος ο πελάτης. Υπάρχει τεράστια απόσταση, όμως, όταν το ανώτατο κεφάλαιο περιορίζεται σε λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μόνο και μόνο για να περιλαμβάνεται και η κάλυψη αυτή σε κάποιο πακέτο, χωρίς όμως να επιβαρύνεται σημαντικά το συνολικό ασφάλιστρο, για λόγους ανταγωνισμού και όταν ο επιχειρηματίας αναγνωρίζει την αξία της ασφάλισης αυτής και συζητά αυτόνομα το ύψος κάλυψής του και τα αντίστοιχο κόστος.

Φυσικά, όπως και σε κάθε κίνδυνο, ανεξαρτήτως είδους και μορφής, οι μικρές ζημιές ή διεκδικήσεις δεν μπορούν ούτε να βλάψουν, ουσιαστικά, ούτε να εξοντώσουν έναν επαγγελματία. Όταν, όμως, αναφερόμαστε σε ασφαλιστικούς κινδύνους, η πρόβλεψη και η κάλυψη πρέπει να γίνεται για το μέγιστο κίνδυνο ή, έστω, για τις μεγαλύτερες πιθανές επιπτώσεις.

Με τις σκέψεις αυτές, προσεγγίζουμε την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη λειτουργία επαγγελματικού χώρου. Με το πρόγραμμα αυτό, καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου - επαγγελματία για ατυχήματα που θα προκληθούν σε τρίτους, από τη λειτουργία της επιχείρησης και τη χρήση των χώρων της και θα οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του επιχειρηματία ή των εργαζομένων στην επιχείρηση. Φυσικά, για να υφίσταται κάλυψη, δεν πρέπει να αποδειχθεί δόλος για την υπαίτια πράξη ή παράλειψη. Στο κάθε ασφαλιστήριο θα πρέπει να είναι σαφές το ποιοι είναι οι «τρίτοι», προς αποφυγήν διενέξεων κατά την επέλευση του κινδύνου, αλλά συνήθως περιλαμβάνονται οι πελάτες που βρίσκονται στον επαγγελματικό χώρο, οι προμηθευτές και κάθε άλλο άτομο που τυχόν θα βρεθεί στο χώρο ως επισκέπτης, εξαιρούνται, όμως, οι εργαζόμενοι - υπάλληλοι της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Η κάλυψη αφορά τόσο στις Σωματικές Βλάβες, ή στο Θάνατο, όσο και στις Υλικές Ζημίες, με διαφορετικά, βέβαια, όρια ευθύνης, συνήθως δε, καλύπτονται και οι τυχόν απαιτήσεις για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφορά στον «επαγγελματικό χώρο», άλλοτε ανταποκρίνεται κυριολεκτικά στους χώρους της επιχείρησης και άλλοτε όχι. Η έννοια του επαγγελματικού χώρου, πολλές φορές, διευρύνεται και υπερισχύουν οι έννοιες της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Για παράδειγμα, η τροφική δηλητηρίαση δεν είναι αναγκαίο να εκδηλωθεί στο χώρο του εστιατορίου, ενώ, αντίστοιχα, ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής μπορεί να καλύπτεται από το ασφαλιστήριο ενός εκπαιδευτηρίου, κι ας έχει γίνει εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου. Οι επισημάνσεις αυτές, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμες, ώστε ο καταναλωτής - επαγγελματίας να αξιολογήσει ακόμα θετικότερα την ασφάλιση αυτή.

Το πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη λειτουργία επαγγελματικού χώρου το συναντάμε:
• είτε ως «βασική» κάλυψη, η οποία, πολλές φορές, συμπληρώνεται με πρόσθετες προαιρετικές καλύψεις αστικών ευθυνών
• είτε ως «συμπληρωματική» κάλυψη

Ως βασική κάλυψη, μπορεί να συμπληρωθεί με κάθε άλλη κάλυψη αστικής ευθύνης στην οποία ο κίνδυνος προέρχεται επίσης από την επαγγελματική δραστηριότητα του χώρου. Οι πρόσθετες αυτές καλύψεις μπορεί να έχουν άμεση σχέση με το είδος της δραστηριότητας, όπως, για παράδειγμα, η κάλυψη της τροφικής δηλητηρίασης για επιχειρήσεις ή χώρους εστίασης κάθε μορφής, η κάλυψη των χώρων άθλησης για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιους χώρους κ.λπ., αλλά μπορεί να είναι και ανεξάρτητες από το είδος της δραστηριότητας, όπως, για παράδειγμα, η εργοδοτική αστική ευθύνη για «τις πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις», όπως συνήθως αναφέρεται.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν σχεδιάσει και προωθούν στην αγορά ειδικά πακέτα αστικής ευθύνης επαγγελματικού χώρου, ανά είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τρόπο ώστε όλες οι πιθανές αιτίες διεκδικήσεων να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο και να παρέχουν πραγματική κάλυψη στον επαγγελματία.

Έτσι συναντάμε πακέτα για:
• Εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια
• Γραφεία και ιατρεία
• Διαγνωστικά και ιατρικά κέντρα
• Φαρμακεία
• Καταστήματα λιανικής πώλησης
• Εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβέρνες κ.λπ., χώρους εστίασης
• Συσκευαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους
• Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια
• Βιοτεχνίες και βιομηχανίες κ.λπ.

Ως συμπληρωματική κάλυψη, συναντάμε το πρόγραμμα:
• είτε σε προγράμματα επαγγελματικών αστικών ευθυνών, όπως, για παράδειγμα, στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ενός ιατρού, όπου επεκτείνεται και περιλαμβάνεται και η κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης των χώρων του ιατρείου
• είτε σε πολυασφαλιστήρια επαγγελματικών χώρων, όπου βέβαια τον κύριο λόγο έχουν οι καλύψεις περιουσίας. Στο ίδιο παράδειγμα του ιατρού, με την ασφάλιση του ιατρείου, ως κτιρίου και περιεχομένου, επεκτείνεται και περιλαμβάνεται και η κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης των χώρων του ιατρείου.

Φυσικά, όλα τα σύγχρονα συμβόλαια «κατά παντός κινδύνου» επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν και την κάλυψη αυτή.

Tο πρόγραμμα ασφάλισης της γενικής αστικής ευθύνης από τη λειτουργία ενός επαγγελματικού χώρου είναι μια χρήσιμη ασφαλιστική κάλυψη, που αφορά όλους όσους χρησιμοποιούν κάποιο χώρο για την άσκηση του επαγγέλματός τους, δηλαδή κάθε έμπορο, κάθε επιχειρηματία ή κάθε ελεύθερο επαγγελματία, ανεξάρτητα από τη μορφή της επιχείρησής του (ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο). Δεν είναι «ακριβή» ασφάλιση και μπορεί πραγματικά να προστατεύσει επαγγελματίες και επιχειρήσεις από δύσκολες και απρόοπτες καταστάσεις. Κι όμως, οι περισσότεροι, είτε την αγνοούν είτε δεν πιστεύουν στη χρησιμότητά της είτε την έχουν απλώς γιατί υπήρχε ως κάλυψη, στο πλαίσιο ενός πολυασφαλιστηρίου.
Είναι ένα ακόμα δείγμα της έλλειψης ασφαλιστικής παιδείας στη χώρα μας, με ευθύνη και της πολιτείας και των ασφαλιστικών εταιρειών και των διαμεσολαβούντων προσώπων. Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές διίστανται και η οικονομική κρίση δε βοηθά.

Το θέμα της χαμηλής διείσδυσης της έννοιας της ιδιωτικής ασφάλισης, πέρα από υποχρεωτικές καλύψεις, σε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, παραμένει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Οι λίγες προσπάθειες που γίνονται δεν αρκούν και κάποιοι πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες. Το iw μίλησε με κορυφαία στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς για τη σημασία και το ρόλο της ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης από τη λειτουργία επαγγελματικών χώρων.


Η Αστική Ευθύνη Επαγγελματικών Χώρων αποτελεί απαραίτητη κάλυψη για τον επιχειρηματία, καθώς, σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή υλικής ζημιάς στο χώρο της επαγγελματικής του δραστηριότητας σε κάποιον τρίτο επισκέπτη, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έχει αστική ευθύνη και πρέπει να τον αποζημιώσει. Μέχρι τώρα κάθε νοήμων επιχειρηματίας ασφάλιζε την επιχείρησή του πρώτα για τους κινδύνους πυρός, κλοπής κ.λπ. και έπειτα για την κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς τρίτους. Σήμερα, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχει το σκεπτικό της μείωσης των εξόδων και πολλοί προβαίνουν σε ακύρωση του συμβολαίου τους. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί η κρίση φέρνει πάντα οικονομική ανασφάλεια και τότε είναι που ο θεσμός της ασφάλισης είναι απαραίτητος για όλους μας.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one