Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ασφαλιστικός Σύμβουλος . ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ http://nikolaidis.webgarden.com/ http://www.facebook.com/constantinos.nicolaidis

 
 

Αποτροπή - "Ξεπλύματος" Χρήματος

Διεθνείς οργανισμοί που υποστηρίζονται από τις ευνομούμενες χώρες ασχολούνται με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή όπως είναι πιο γνωστό με την αποτροπή «ξεπλύματος χρήματος».

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΞΕΠΛΥΜΑ»  ΧΡΗΜΑΤΟΣ;

Το «ξέπλυμα χρήματος» είναι εγκληματική ενέργεια και συνίσταται στην προσπάθεια να συγκαλυφθεί η πηγή προέλευσης προϊόντων παράνομης δραστηριότητας με τη διοχέτευσή τους στην υγιή οικονομία. Ως τέτοιες πράξεις μπορούμε να αναφέρουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την εμπορία ανθρώπινων οργάνων, τη σωματεμπορία, την παράνομη διακίνηση όπλων, την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη διακίνηση λαθρομεταναστών , την παθητική δωροδοκία, τις απάτες μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, την αρχαιοκαπηλία, το λαθρεμπόριο, πολλές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και άλλες. Η παράθεσή τους προφανώς δίδει την εικόνα τι αφορά το «ξέπλυμα χρήματος».

Η χώρα μας από ετών έχει ενσωματώσει στο δίκαιό της τις οδηγίες της Ε.Ε. και έχει ορίσει σχετικές ποινές. Τελευταία πράξη στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί ο νόμος για το «ξέπλυμα χρήματος» που ψηφίστηκε τον Αύγουστο 2008. Ο ίδιος νόμος αφορά και τις τράπεζες.

Κατά κανόνα  το ξέπλυμα χρήματος ακολουθεί τρεις φάσεις:

α) Τοποθέτηση.

 Η τοποθέτηση σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (χρηματιστήριο, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, καζίνο κ.α.)  - υπό την μορφή επενδύσεων - των χρημάτων που προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες. 

β)Πέρασμα από διάφορες συναλλαγές.

Ο διαχωρισμός των εσόδων της εγκληματικής δραστηριότητας από την πηγή τους μέσω της επικάλυψης μιας συναλλαγής από άλλες. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί, με την παρεμπόδιση των πιθανών ελέγχων της Επιθεώρησης,  στην εξασφάλιση ανωνυμίας. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του Κλάδου ζωής ή τα προγράμματα συνταξιοδότησης που ευνοούν την διατήρηση της ανωνυμίας του τελικού δικαιούχου συγκαταλέγονται στην κατηγορία των συναλλαγών αυτών.

γ) Ολοκλήρωση /Ενσωμάτωση.

Στην τελική φάση τα, αρχικά ύποπτα,  κεφάλαια  επανατοποθετούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με τρόπο που να «επιστρέφουν» στο χρηματοπιστωτικό σύστημα σαν απόλυτα νόμιμα κεφάλαια.

Διευκρινίζουμε ότι οι διαμεσολαβούντες έχουμε υποχρέωση για πλήρη τήρηση του νόμου ανεξαρτήτως του τι πράττουν οι ασφαλιστικές εταιρίες. Η ΕΠΕΙΑ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ελέγχους τόσο στις Εταιρίες όσο και στους διαμεσολαβούντες.

Επίσης θα περιοριστούμε στις περιπτώσεις που αφορούν τη συντριπτική πλειονότητα των εργασιών των διαμεσολαβούντων.

Πεδίο εφαρμογής του νόμου αποτελούν

  1. Οι ασφαλίσεις ζωής (μικτή, απλή θανάτου, Unit Linked) όταν το συνολικό ετήσιο ποσό από όλα τα συμβόλαια περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων του πελάτη είναι 1.000 € ή μεγαλύτερο ή των εφάπαξ 2.500 € ή μεγαλύτερο. Στον υπολογισμό αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη τα ασφάλιστρα από νοσοκομειακά προγράμματα και όλες τις συμπληρωματικές καλύψεις.
  2. Όλες οι συναλλαγές για ποσά μεγαλύτερα των 15.000 € (λήξη, νοσηλεία,  καταβολή ασφαλίσματος, εξαγορά, δάνειο, κλπ).
Τα Μέτρα

Τα μέτρα που στο νόμο αναφέρονται ως «μέτρα δέουσας επιμέλειας» περιλαμβάνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη (αντισυμβαλλόμενος, ασφαλιζόμενος, δικαιούχος). Η πιστοποίηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. ταυτότητας / διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, επάγγελμα και διεύθυνση εργασίας.

Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε το νέο στοιχείο. Ο διαμεσολαβών με την αίτηση ασφάλισης πρέπει να συγκεντρώσει τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη (πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα).

Αυτή είναι η σημαντική διαφορά από αυτό που ίσχυε. Δεν αρκεί η ενυπόγραφη διαβεβαίωση του διαμεσολαβούντος ότι ο πελάτης, του επέδειξε τα έγγραφα και αυτός αντέγραψε στην αίτηση ασφάλισης τα απαιτούμενα στοιχεία.

Τα ίδια στοιχεία ζητούνται από ετών και από τις τράπεζες και οι πελάτες έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται. Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό από τον πελάτη ότι η νέα αυτή πρακτική δεν αποτελεί ιδιοτροπία του διαμεσολαβούντος ή της ασφαλιστικής εταιρίας αλλά υποχρέωση προς το νόμο. Για τη διευκόλυνση του έργου των διαμεσολαβούντων η ΕΑΕΕ έχει εκδώσει φυλλάδιο με το οποίο εξηγεί στον πελάτη τι ακριβώς ζητάει ο νόμος.

Συχνές Ερωτήσεις
Ο νόμος επιβάλλει να συγκεντρωθούν τα έγγραφα για τον συμβαλλόμενο και δίνει τη δυνατότητα αυτά για τον ασφαλιζόμενο και τον δικαιούχο (αν είναι διαφορετικά πρόσωπα) να ζητηθούν αργότερα όταν προβεί σε συναλλαγή.

Η απόφαση της ΕΠΕΙΑ αναφέρει ως αποδεκτά έγγραφα αυτά του πίνακα. Ο πρόσφατος νόμος ομιλεί για έγγραφα, δεδομένα ή πληροφορίες από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές. Πιστεύουμε ότι η ΕΠΕΙΑ σύντομα θα διευκρινίσει αν σε αυτά της απόφασής της μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλα.

Όπως αναφέραμε και τα δύο μέρη έχουν την ίδια υποχρέωση. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους διαμεσολαβούντες να μην τα τηρούν. Τα έχουν δώσει στην ασφαλιστική εταιρία και αυτή, σε περίπτωση που τους ζητηθούν σε έλεγχο, έχει την υποχρέωση να τους δώσει αντίγραφα.

Απαιτείται η πιστοποίηση της ταυτότητας τόσο του συναλλασσόμενου όσο και του τρίτου προσώπου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί τότε δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή (ασφάλιση, είσπραξη, αποζημίωση κλπ).

Ναι, είναι απαραίτητα τα έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας. Το σύνολο των ετήσιων ασφαλίστρων ζωής του πελάτη για όλα του τα συμβόλαια είναι πέραν του ορίου.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one