Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ασφαλιστικός Σύμβουλος . ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ http://nikolaidis.webgarden.com/ http://www.facebook.com/constantinos.nicolaidis

 
 

ΝΟΜΟΣ 1569/1985 Διαμεσολάβηση για την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων.

Αρθρο 1
Διαμεσολάβηση για την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων.

Οι ασφαλιστικοί πράκτωρες , μεσήτες και οι παραγωγοί ασφαλίσεων (ασφαλιστικοί σύμβουλοι) διαμεσολαβούν , σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, για την σύναψη συμβάσεων ιδιωτικής ασφάλισης (ασφαλιστικών συμβάσεων)

Τώρα από τότε μέχρι τώρα έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις και τροποποιήσεις βελτίωσης. Ν.2496/97 Απλά παραθέτω τα αποσπάσματα του νόμου σε ότι αφορά ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και πελάτη. (ότι αφορούν τους διαμεσολαβητές σε σχέση με την εταιρεία και το κράτος δεν χρειάζεται να κουράζω τον αναγνώστη ).

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄


 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαμεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων
 Διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, σύμ-
 φωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ασκούν οι ασφαλι-
 στικοί πράκτορες, οι μεσίτες ασφαλίσεων, οι ασφαλιστικοί
 σύμβουλοι, οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, καθώς
 και οι ασφαλιστικοί υπάλληλοι. Η τοποθέτηση εργασιών
 μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υποκαταστημάτων ή
 νόμιμων αντιπροσώπων αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχει-
 ρήσεων επιτρέπεται και δεν αποτελεί διαμεσολάβηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

΄Αρθρο 2
Ασφαλιστικός πράκτορας

Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που έχει ως αποκλειστικό έργο την ανάληψη με σύμβαση,
 έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και
για λογαριασμό μιάς ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει,
προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή δια-
μέσου άλλων διαμεσολαβούντων για λογαριασμό μιάς ή
περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικές
συμβάσεις. Επίσης παρέχει στον ασφαλισμένο κάθε αναγ-
καία συνδρομή κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβα-
σης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση ασφαλιστικής περί-
πτωσης.


Ν1569/1985 Αρθρο 4
Σχέσεις με τον εντολέα
τροποποίηση μέ το νομο  Ν.2170/93

Απαγορεύεται σε ασφαλιστικό πράκτορα να μεταφέρει
ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε άλλη εταιρία από εκείνη
που πρακτορεύει χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ασφα-
λισμένου, η οποία δίνεται σύμφωνα με τύπο που ορίζει ο
Υπουργός Εμπορίου* με απόφασή του.
* Ο Υπουργός Ανάπτυξης πλέον  από τροποποίση το έτος 2007


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Μεσίτης ασφαλίσεων
τροποποίηση μέ το νομο  Ν.2496/97
άρθρο 36 παράγραφος 17


Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το πρόσωπο, το οποίο έχει ως
αποκλειστικό έργο, κατ΄ εντολή του ασφαλιζoμένου, χωρίς
να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που κα-
ταβάλλεται από τις αφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επι-
 χειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζομένους ή αντασφα-
λισμένους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχει-
ρήσεις, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευα-
στικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικών ή αντασφα-
 λιστικών συμβάσεων, να λαμβάνει την αποδοχή από την
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση και την έγκριση
του ασφαλιζομένου ή αντασφαλιζομένου και να βοηθά
 κατά τη διαχείριση και την εκτέλεσή τους, ιδίως σε περί-
πτωση επέλευσης του κινδύνου.

Συμφωνητικά ασφαλιστικής κάλυψης
τροποποίηση του νόμου 1569/1985 με τον Ν. 2170/93

 1. Ο μεσίτης ασφαλίσεων έχει υποχρέωση να υποβάλει στους
άρθρο 12 ασφαλιστές "συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης" στο ο-
ποίο αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι απο-
δοχής της ασφάλισης από τους ενδιαφερόμενους ασφαλιστές,
οι οποίοι βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύ-
νου.
2. Ο μεσίτης ασφαλίσεων εκδίδει "πιστοποιητικό ασφάλισης"
με βάση τα στοιχεία που συμφώνησε με την ασφαλιστική ε-
ταιρία, το οποίο παραδίδει στον ασφαλισμένο. Ο μεσίτης
αντικαθιστά το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης χω-
ρίς υπαίτια βραδύτητα με το ασφαλιστήριο.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.δ. 400/1970 εφαρμόζονται
και για ασφαλίσεις που συνάπτονται μέσω αναγνωρισμέ-
νων μεσιτών ασφάλισης, οι οποίοι διέπονται από τις δια-
τάξεις του παρόντος νόμου.


1569/85 Ασφαλιστικοί Παραγωγοί  άρθρο 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ "
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Τροποποίση ονοματολογίας σε Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι με νέο νόμο Ν2496/1997 άρθρο 36 παράγραφος 24

Ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύ-
σεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με
ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή
συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση
εργασιών. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο
με τους ως άνω είναι σύμβαση έργου. Ο ασφαλιστικός
σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων

 2. Δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού συμβατικός
όρος, με τον οποίο περιορίζεται το δικαίωμα του ασφαλιστι-
κού συμβούλου να συνάπτει σύμβαση και με άλλες ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one